*
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Informacją o plikach Cookies. ×

Energia magnetyczna„ENERGIA MAGNETYCZNA JEST PODSTAWOWĄ ENERGIĄ OD KTÓREJ ZALEŻY ŻYCIE ORGANIZMU”

 

Werner Heisenberg – laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki

 

Pole magnetyczne przenikało wszechświat na długo wcześniej, zanim pojawiły się na ziemi rośliny, zwierzęta i człowiek. Później pole magnetyczne odegrało decydującą rolę w procesach  ewolucji. Nic dziwnego, że wszystkie żywe istoty podlegają wpływom pola  magnetycznego. Większość procesów biologicznych zachodzących w organizmie  człowieka  zawdzięcza swój  bieg siłom elektromotorycznym, wzbudzanym przez oscylujące pole magnetyczne.
Bardzo korzystnie, a nawet zbawiennie oddziałuje  na  nasz  organizm naturalne pole magnetyczne ziemi i pole docierające do nas z kosmosu. Dzisiaj  wiemy,  że  naturalne  pole  magnetyczne  ma  wpływ  na  strumień  krwi płynącej w tętnicach i żyłach, na  jony  przemieszczające  się  w  płynach między-
komórkowych,   na   ruch  organelli   wewnątrz   żywych  komórek  oraz  procesy przemiany materii.   Można stwierdzić, że  poruszanie się materii  w polu magnetycznym  inicjuje  powstanie  sił  elektromotorycznych,  które  działają  w  każdym punkcie naszego organizmu regulując wszelkie procesy metabolizmu. Szczególnie wrażliwe  na  te  pola  są cząstki posiadające  tak  zwane  momenty  magnetyczne (np. hemoglobina oraz  liczne enzymy) uczestniczące w najbardziej intensywnych
procesach życiowych.
Nawet w słabym polu magnetycznym hemoglobina jak i enzymy zawierające wewnątrz  metale  zwiększają  swoją aktywność, dzięki czemu szybciej i wydajniej odbywa się cała przemiana materii.
Istotne  znaczenie  dla  funkcjonowania naszego organizmu mają też zmiany fizykochemicznych właściwości  zawartej  w nim wody, która jako że jest  dipolem, w obecności pola magnetycznego, znacznie zwiększa zdolność rozpuszczania  tlenu, poprawia  lepkość  oraz  stężenie  jonów  wodorowych  ( ph ).      Pole   magnetyczne wywołuje efekt tzw. piezoelektryczny w kolagenie i innych białkach organizmu co
ma szczególne znaczenie w procesach wzrostu i gojenia się kości.  Odbiór  zewnętrznych pól magnetycznych powoduje  też  modulowanie  procesów elektrochemicznych  w  błonach  komórkowych, co korzystnie zmienia szybkość dyfuzji jonów przez błony  komórkowe. Najnowsze badania dowodzą, że główną rolę w regulacji procesów   biologicznych   odgrywają  sygnały  elektromagnetyczne   sprzężone  z
biochemicznymi procesami informacyjnymi.
Bez przesady można więc powiedzieć, że zarówno naturalne  pola magnetyczne jak i indukowane sygnały elektromagnetyczne są podstawową energią, od której zależy funkcjonowanie organizmu, nasze zdrowie i samopoczucie.